Lovpligtige oplysninger
Til opfyldelse af Lov om omsætning af fast ejendom § 21 gives disse oplysninger:
SAMARBEJDSAFTALER:
Ejendomsjuristerne er et uafhængigt ejendomsmæglerfirma og samarbejder ikke med nogen udover eget advokatfirma
Hjortskov Advokatfirma
PROVISION, VEDERLAG, RABAT
Der modtages provision, vederlag eller rabat for fremskaffelse af / henvisning til:
Frida
Kontakt os for yderligere oplysninger om provision, vederlagets eller rabattens størrelse.
Til opfyldelse af Forbrugerklageloven § 4 gives disse oplysninger:
OPLYSNING OM KLAGEMULIGHED
Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S., Tlf.: 70 25 36 66, www.ejendomsmaeglernaevnet.dk.
FORSIKRING
Ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov, Cand. jur. og HD er forsikret med ansvars- og garantiforsikring hos HDI Gerling